Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

Kontakt

GARGO, s.r.o.

Žilinská 6920/75A, 921 01  Piešťany, Slovensko

tel: 0911/109 785

e-mail: gargo@gargo.sk

IČO: 36695459

DIČ: 2022279886

IČ DPH: SK2022279886

Obchodný register Okresného súdu v Trnave: Oddiel Sro, vl.č. 19180/T

Všeobecný orgán dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01  Trnava.

kontakt SOI, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 tel. č.: 033/5512 689 
           033/5512 690 
 fax. č.: 033/5512 656 
 e-mail: tt@soi.sk

Ak nás chcete navštíviť, mapa je tu.